Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2498464

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh