Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2498466

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"