Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2499141

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định về việc ban hành Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội