Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2497681

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022