Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2497685

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030