Lễ hội - Sự kiện

Xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định Số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

18/07/2023 02:45

Ngày 15/7, tại Công viên Văn Lang (Quận 5), UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh theo quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 4006/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Ủy ban nhân dân thành phố - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa của việc xây dựng đô thị văn minh; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia xây dựng cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho rằng, việc triển khai xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh sẽ mang lại những lợi ích thiết thực về phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của nhân dân Thành phố trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là Hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Trần Thế Thuận đề nghị, các cơ quan ban, ngành địa phương cần, kiến nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng toàn thể Nhân dân thành phố quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh là mục tiêu xuyên suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Xác định Nhân dân là chủ thể của cuộc vận động; nơi nào Nhân dân đồng thuận, đồng lòng, đồng tâm thì cuộc vận động nhất định thắng lợi, muốn đạt được vậy thì cần lấy chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo giá trị và là tiêu chí hàng đầu, không được làm hình thức, chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất lượng, xem nhẹ ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh tại địa phương và bố trí nguồn lực để thực hiện. Thường xuyên phối hợp rà soát, cập nhật các hướng dẫn đánh giá tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thành phố; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiệp vụ; định kỳ hàng quý trong đánh giá công tác cần sơ kết, tổng kết; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện xây đô thị văn minh hiệu quả.

Đồng thời, cần có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, thị trấn với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện đánh giá, công nhận, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp. Gắn việc Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với lồng ghép nội dung kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; với các cuộc vận động, các phong trào khác như Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…theo phương châm lồng ghép chặt chẽ, có mục tiêu kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong từng thời gian.

Hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn kêu gọi, nhân dân Thành phố, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị cần phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo, người tiêu biểu, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và khu dân cư trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh; vận động các hộ gia đình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng trồng cây tại Công viên Hòa Bình và trao tặng cây xanh cho các hộ gia đình tại khu chung cư Xóm Cải, phường 8 (Quận 5) nhằm thực hiện nếp sống văn minh xanh - sạch - đẹp.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6707903