Tin Hoạt động

Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

13/02/2017 05:21

          Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, chiều 10/02/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Thu cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng và Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017.

        Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Hữu Việt báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động sự nghiệp văn hóa và thể thao năm 2017 của Sở với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu, mang tầm vóc của một đô thị đặc biệt. Nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phối hợp tổ chức phát động thực hiện Phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”; Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tăng cường thể chất của nhân dân; Đầu tư, tổ chức các giải thể thao học đường các phong trào thể thao học sinh, sinh viên góp phần thúc đẩy xã hội hóa thể dục, thể thao Thành phố. Nâng chất công tác xây dựng lực lượng để thể thao Thành phố giữ vững vị trí là một trong những đơn vị có thành tích thể thao đứng đầu trong cả nước, khuyến khích phát triển thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất người dân và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đồng thời, theo yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo cụ thể về quá trình và tiến độ xây dựng các dự án quy hoạch ngành và các dự án trọng điểm như Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Nhà hát Nhạc – Giao hưởng, Vũ kịch, Khu liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc, Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng…

        Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Thu đánh giá cao nỗ lực của ngành Văn hóa và Thể thao trong năm 2016. Dù khối lượng công việc nhiều, Sở Văn hóa và Thể thao luôn năng động và sáng tạo trong việc xây dựng và tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, được quần chúng khen ngợi. Thể thao Thành phố cũng có nhiều tiến bộ. Tuy vậy, Sở Văn hóa và Thể thao cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các Sở ngành để đẩy nhanh tiến độ công việc. Trong năm 2017, ngoài những công tác trọng tâm, thường xuyên đã được xây dựng trong kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao cần quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động ngành văn hóa – thể thao, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố những chính sách phù hợp để thu hút nhà đầu tư; chấn chỉnh việc khai thác, sử dụng sai công năng các cơ sở vật chất của các đơn vị trực thuộc Sở; Triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước khối văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao do Sở quản lý nhằm phát huy tốt hiệu quả, phục vụ phát triển chung của ngành; Xây dựng Kế hoạch phục hồi các bộ môn nghệ thuật truyền thống đang gặp thách thức (như cải lương, hát bội…); Kế hoạch phát triển, phát huy giá trị các bảo tàng; Tập trung thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố có liên quan trực tiếp đến ngành như cải cách hành chính, nguồn nhân lực.

        Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Thu cũng đã chỉ đạo Sở tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng như: công tác quy hoạch (quảng cáo, karaoke – vũ trường, văn hóa,…), chủ động phối hợp sớm hoàn chỉnh quy chế theo chuyên gia thể thao để trình Ủy ban nhân dân thành phố.

       Về các dự án trọng điểm của ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Thu chỉ đạo từ nay đến tháng 6/2017, Ban Giám đốc Sở phải có lộ trình cụ thể để tập trung, tháo gỡ hết các vướng mắc, khó khăn về thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. 

Thanh Trang
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6707569