Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

Triển khai công tác tuyên truyền cổ động nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) từ ngày 27/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022

22/08/2022 03:01

Đối với trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố: Phát hành các khẩu hiệu tuyên truyền, mẫu tranh cổ động chính trị đến các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Đối với Ủy Ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại trụ sở các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính Nhà nước và trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý của Ủy Ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: Triển khai treo cờ Đảng, cờ nước, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện 100% các trụ, bảng cổ động chính trị; cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại, dành thời lượng 50% để phát hình tuyên truyền cổ động theo quy định.

Ủy Ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tùy tình hình thực tế của địa phương vận động các doanh nghiệp, đơn vị sở hữu các loại hình quảng cáo trụ, bảng, màn hình chuyên quảng cáo,màn hình LCD tại các siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện,…trên địa bàn quản lý tham gia thực hiện công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022) cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và không làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6645364