Cải cách hành chính

Thông tin nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Cập nhật theo Quyết định số 1165/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố)

17/06/2022 11:18

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-SVHTT về cử công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao. 

Thông tin nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao cụ thể như sau:

STT

Họ và Tên

Chức danh

Lĩnh vực

Số điện thoại

1.

Ngô Tố Quyên

Phó Chánh Văn phòng Sở,

Trưởng Bộ phận.

 

0935153127

2.

Thái Hồ Thiên Hương

Chuyên viên Văn phòng Sở,

Phó Trưởng Bộ phận.

 

0919883347

3.

Hồ Thị Ngọc Chuyến

Chuyên viên phòng Nghệ thuật

- Điện ảnh.

- Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh.

0913704474

4.

Phạm Hoàn Long

Chuyên viên phòng Nghệ thuật

0931563578

5.

Lê Duy Khánh

Chuyên viên phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

- Văn hóa cơ sở;

- Gia đình;

- Mỹ thuật – Triển lãm;

- Nhiếp ảnh;

- Thư viện.

- Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh.

0917679168

 

6.

Phan Hữu Thông

Chuyên viên phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

0903051335

7.

Dương Thị Cúc Hoa

Chuyên viên phòng Quản lý        Di sản văn hóa

- Di sản văn hóa.

- Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (lĩnh vực Di sản văn hóa).

- Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh(lĩnh vực Di sản văn hóa).

0937857667

8.

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chuyên viên phòng Quản lý        Di sản văn hóa

0902920812

9.

Nguyễn Hiền Quân

Chuyên viên phòng Quản lý      Thể dục thể thao

- Thể thao.

0903928816

10.

Lê Ngọc Tú

Chuyên viên phòng Quản lý      Thể dục thể thao

0971970914

11.

Trần Đình Phượng Khánh

Chuyên viên phòng Tổ chức – Pháp chế

- Thi đua - Khen thưởng.

0948881180

12.

Phạm Ngọc Đức Huy

Chuyên viên phòng Tổ chức – Pháp chế

0939999426

13.

Trần Thanh Thương Thương

Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thu phí, lệ phí.

0917622003

14.

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

0902620955

Nội dung Quyết định 1165/QĐ-SVHTT: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695150