Thông tin tuyên truyền

Thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2024

02/02/2024 02:37

Với mục tiêu tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Nghệ An, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh, cơ cấu lại thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả, tăng trưởng ổn định thị trường khách du lịch nội địa, từng bước khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế, Sở Du lịch Nghệ An thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024 để hợp tác, liên kết, xây dựng các chương trình du lịch, phối hợp hình thành liên minh kích cầu giữa Nghệ An với các địa phương nhằm khai thác có hiệu quả thị trường khách nội địa 2 và quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển.

 (Đính kèm chương trình sự kiện, hoạt động kèm theo)./.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6397205