Văn hóa

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CUỘC THI VIẾT VÀ THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ “GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” NĂM 2024

03/04/2024 04:28

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự lan toả và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-BCĐ ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố về hoạt động trọng tâm công tác gia đình năm 2024; Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi viết và thuyết trình chủ đề “Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024.

I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC:

- Danh nghĩa tổ chức: Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị triển khai: Sở Văn hóa và Thể thao (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố).

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình phối hợp Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

- Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi không được tham gia viết bài dự thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Vòng thi viết

Về hình thức                                  

- Bài viết bằng tiếng Việt tối đa 3.000 từ, viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, khuyến khích bài viết có sử dụng hình ảnh minh họa.

- Bài dự thi phải được ghi đầy đủ rõ họ và tên của tác giả (kể cả trường hợp sử dụng bút danh), địa chỉ và điện thoại liên lạc.

- Không hạn chế về số lượng bài tham gia dự thi của mỗi tác giả.

Về nội dung

Bày tỏ tình cảm yêu thương, kỷ niệm đẹp về gia đình; những tấm gương làm tốt công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; gương gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; những câu chuyện thật, người thật, việc thật có giá trị gắn kết tình thân giữa các thành viên trong gia đình, đấu tranh, lên án các hành vi bạo lực gia đình; lan tỏa, tôn vinh các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

2. Vòng thi thuyết trình

Ban Giám khảo chọn 20 tác phẩm dự thi có số điểm cao nhất tại vòng thi viết tham gia vòng chung kết thi thuyết trình.

Tại vòng chung kết, các tác giả sẽ thuyết trình tác phẩm của mình; có thể kết hợp với nhiều hình thức để minh họa cho phần thuyết trình như: trình chiếu trên power point, sử dụng hình ảnh, video clip, âm nhạc, phim ảnh, mô hình, công cụ hoặc các phương tiện khác. Các tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền đối với nội dung và hình ảnh dự thi.

Thời lượng thuyết trình: mỗi tác giả sẽ thuyết trình tác phẩm của mình trong khoảng thời gian không quá 10 phút; nếu quá thời gian quy định Ban Giám khảo sẽ trừ điểm theo quy định.

Sau phần thuyết trình, các tác giả sẽ trả lời câu hỏi phụ của Ban Giám khảo liên quan đến nội dung của cuộc thi hoặc nội dung mà tác giả vừa thuyết trình.

IV. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

- Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 15/5/2024: Phát động và tổ chức cuộc thi viết tại các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

- Từ 15/5/2024 đến ngày 30/5/2024: Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tập hợp bài dự thi, sơ loại và lựa chọn các bài viết có chất lượng cao gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài dự thi đến hết 17 giờ 00 phút ngày 30/5/2024.

- Thời gian gửi bài dự thi được xác định theo dấu bưu điện hoặc ngày tháng trên thư điện tử. Ngoài phong bì (hoặc trên tiêu đề gửi qua thư điện tử) ghi rõ Bài dự thi Cuộc thi viết và thuyết trình chủ đề “Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024.

- Địa chỉ nhận Bài dự thi:

+ Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1.

+ Gửi file bài viết qua email: nhutrang@thuvientphcm.gov.vn;(Thông tin liên hệ: Đ/c  Nguyễn Thị Như Trang , Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 0909.129.019)

- Vòng sơ loại, vòng sơ khảo thi viết: Từ ngày 30/5/2024 đến ngày 30/6/2024.

- Vòng chung kết thi thuyết trình, tổng kết trao giải: Dự kiến tháng 7/2024 tại Nhà hát Thành phố.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, TIỀN THƯỞNG

- 01 giải Nhất 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

- 02 giải Nhì, mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

- 03 giải Ba, mỗi giải 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng)

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải 1.250.000đ (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao tặng giải ấn tượng cho 11 tác phẩm còn lại của vòng chung kết (kèm Giấy chứng nhận).

Ban Giám khảo Cuộc thi là những nhà tâm lý nổi tiếng, các nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa và các chuyên gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn Thành phố tham gia hưởng ứng để Cuộc thi đạt kết quả cao./.

(Đính kèm Kế hoạchThể lệ Cuộc thi viết và thuyết trình chủ đề “Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024)./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647491