Cải cách hành chính

Thông báo về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

28/10/2022 09:24

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo số 4837/TB-SVHTT-VP về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.

Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6699104