Thông báo

Thông báo về việc tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”

03/03/2023 08:01

Thực hiện Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2030; Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 20 tháng 02 năm 2023, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã ban hành Thông báo số 58/TB-MTNATL về việc tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”. Dự kiến sự kiện sẽ khai mạc vào Tháng 9 năm 2023 tại Thành phố Hà Nội.

Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6536807