Cải cách hành chính

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

12/12/2022 11:10

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo số 5826/TB-SVHTT về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650291