Thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 4 năm 2023

22/03/2023 02:21

Trên cơ sở thực hiện Công văn số 14106/SGTVT-KT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải về việc vận hành chính thức 42 TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (Hệ thống) từ ngày 01 tháng 4 năm 2023, ngày 10 tháng 3 năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2491/SGTVT-KT về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp phép thi công trên đường bộ trên Hệ thống. Cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023, đối với bộ Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

- Việc gửi hồ sơ được ưu tiên tiếp nhận qua mạng tại: Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/).

- Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp, sẽ được thực hiện tại Bộ phận một cửa – Sở Giao thông vận tải.

- Việc cấp trả kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện tại Bộ phận Một cửa – Sở Giao thông vận tải, địa chỉa số: 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích).

Sở Văn hóa và Thể thao thông tin đến quý tổ chức, cá nhân để biết, thực hiện theo đúng quy định.

Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6536815