Thông tin khác

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - năm 2024

15/04/2024 01:59

Căn cứ Thông báo số 136/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – năm 2024.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – năm 2024 như sau:

1. Công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch).

2. Đối với các đơn vị có tổ chức các hoạt động phục vụ cho khách tham quan (khối bảo tàng), hoạt động thể dục thể thao, lễ hội, căn cứ vào kế hoạch cụ thể của Sở để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng pháp luật.

3. Cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên.

4. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc tại đơn vị, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, tổng vệ sinh công sở, sắp xếp trật tự ngăn nắp nơi làm việc trong các ngày nghỉ Lễ.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt thông báo này.  

(Đính kèm Thông báo 1629/TB-SVHTT ngày 11 tháng 4 năm 2024 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - năm 2024)./.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6396771