Thông báo

Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024

25/04/2024 02:45

 Căn cứ Thông báo số 141/TB-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 như sau:

1. Công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29 tháng 4 năm 2024) sang ngày thứ Bảy (04 tháng 5 năm 2024). Như vậy, dịp nghĩ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 đến hết thứ Tư ngày 01 tháng 5 năm 2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04 tháng 5 năm 2024).

2. Đối với các đơn vị có tổ chức các hoạt động phục vụ cho khách tham quan (khối bảo tàng), hoạt động thể dục thể thao, lễ hội, căn cứ vào kế hoạch cụ thể của Sở để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng pháp luật.

3. Cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên.

4. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc tại đơn vị, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, an toàn cơ quan, đơn vị, tổng vệ sinh công sở, sắp xếp trật tự ngăn nắp nơi làm việc trong các ngày nghỉ Lễ.

(Đính kèm Thông báo số 1794/TB-SVHTT ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024)./.

 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6694872