Cải cách hành chính

Thông báo về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian tới

19/06/2023 02:07

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo số 2794/TB-SVHTT về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ đối với 11 thủ tục hành chính sau:

STT

Tên Thủ tục

Lĩnh vực

1

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

Di sản văn hóa

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Di sản văn hóa

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất hoặc hư hỏng.

Thể thao

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Thể thao

5

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Văn hóa

6

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.

Văn hóa

7

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Triển lãm

8

Thủ tục triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Triển lãm

9

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao.

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

10

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh.

Mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa

11

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu.

Mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa

2. Đối với các thủ tục hành chính khác (ngoài 11 thủ tục hành chính nêu trên), Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ thông qua hình thức trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Sở Văn hóa và Thể thao ngưng tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucongportal.hochiminhcity.gov.vn/ từ ngày 13 tháng 6 năm 2023.

Sở Văn hóa và Thể thao kính thông báo đến tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Khi cần hỗ trợ, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại 028.38 224053 (số nội bộ 104) để được hướng dẫn, giải đáp.

Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695018