Thông tin đối ngoại

Thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

29/08/2014 02:10
Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Thông báo  về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cụ thể như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ trong 01 (một) ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2014; thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc như sau:
1.1. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày: thực hiện đi làm bù vào ngày thứ bảy 06 tháng 9 năm 2014 để nghỉ ngày thứ hai 01 tháng 9 năm 2014; như vậy thời gian nghỉ gồm 04 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2014.
1.2. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.
2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2014. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686369