Cải cách hành chính

Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

09/05/2022 11:07

Thực hiện Kế hoạch số 1681/KH-SVHTT ngày 04 tháng 5 năm 2022 về tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày", cụ thể như sau:

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6694960