Chế độ họp

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa và thể thao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

21/02/2023 05:01

DANH MỤC TÀI LIỆU

I. CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ PHỤ LỤC

1. Báo cáo tổng kết hoạt động ngành văn hóa và thể thao năm 2022 và kế hoạch hoạt động phát triển sự nghiệp năm 2023 (Tải tại đây).

2. Báo cáo tổng kết phong trào yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm 2022 (Tải tại đây).

3. Kế hoạch phát động phong trào yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Tải tại đây).

II. DANH SÁCH SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ

Stt

Tên sáng kiến

1.

Giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả công tác nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố bằng nguồn vốn đầu tư công;

2.

Đề xuất thí điểm thực hiện xã hội hóa một số công trình văn hóa, thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh;

3.

“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

4.

Thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử.

5.

Giải pháp tăng cường và đổi mới công tác tổ chức, lễ và sự kiện chính trị của Thành phố

6.

Xây dựng chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh

7.

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Điều lệ tổ chức Đai hội Thể dục thể thao cấp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2022.

8.

Tổ chức lớp tập huấn võ gậy Arnis từ nguồn kinh phí xã hội hóa

9.

Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống gắn với các di tích, đình làng.

10.

 “Giải pháp hỗ trợ các bảo tàng nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan”.

11.

Dự án tổ chức tầm soát bệnh lý và ứng dụng giải pháp nâng cao năng lực, sức khoẻ cho các VĐV khuyết tật trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh.

12.

Xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện các nội dung về phát triển văn hóa đọc trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm “Ngày Sách và Văn hóa đọc 2022” tại Nguyễn Huệ

13.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (tại Quảng trường Trung tâm thành phố Thủ Đức).

14.

Nghiên cứu ứng dụng tác động điện cơ (Electromyography) kết hợp hổ trợ dược liệu BLsh để nâng cao tố chất thể lực của đội tuyển Para Judo tham dự ASEAN ParaGames 11-2022

 

 

Nội dung các sáng kiến cụ thể: Tải tại đây.

III. DANH SÁCH VINH DANH CÁC ĐƠN VỊ VÀ DOANH NGHIỆP CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI HOẠT ĐỘNG SỞ TRONG NĂM 2022 (Tải tại đây)

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG (Tải tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647755