Tin Hoạt động

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

17/01/2024 03:25

Thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Văn hóa và Thể thao năm 2024 tại Phòng họp A, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (số 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1).

Với mục đích phổ biến, quán triệt nội dung các quy định của pháp luật và các văn bản của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng trong việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đến chia sẻ và báo cáo chuyên đề là bà Nguyễn Lý Hoàng Phương – Phó Trưởng phòng Văn bản Pháp quy – Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham dự có hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức là Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trưởng phòng Hành chính các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đặc biệt là công chức, viên chức trong Tổ soạn thảo, trực tiếp tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên triển khai các quy định pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật (phân biệt với văn bản hành chính thông thường); các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; các bước trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị theo quy định. Qua đó, học viên đã được chia sẻ, trao đổi về các vấn đề chuyên môn, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Và được tập huấn kỹ năng lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo đánh giá tác động chính sách; kỹ năng soạn thảo Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật.

Đây là hoạt động được tổ chức trên tinh thần thiết thực, đảm bảo việc cập nhật, trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho người tham dự./.

Một số hình ảnh:

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6645744