Tin Hoạt động

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHỐI THỂ THAO 2023

14/04/2023 04:24

Tiếp tục thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các chi bộ khối thể thao, tổ chức các Đoàn thể. Nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa con người ngành thể dục thể thao Thành phố phát triển toàn diện, góp phần hình thành bản sắc riêng không gian Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống thể thao, nâng cao chất lượng, hiệu quả thể thao thành tích cao của Thành phố.

Chi bộ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT phối hợp cùng các chi bộ Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, chi bộ Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, chi bộ Trung tâm TDTT Thống Nhất, chi bộ các môn thể thao dưới nước tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đạo đức; phong cách vận động viên; đẩy mạnh cải cách hành chính" cho cán bộ, Đảng viên, viên chức, người lao động, huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao do các đơn vị quản lý.

Phạm Ngọc Sơn
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6698743