Cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

27/06/2022 04:06

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã ký ban hành Quyết định số 2577/QĐ-SVHTT về việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đối với 59 TTHC thuộc lĩnh vực điện ảnh, di sản văn hóa, thi đua – khen thưởng, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, văn hóa cơ sở, mỹ thuật – triển lãm, nhiếp ảnh, gia đình.

Nội dung Quyết định cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695077