Văn hóa cơ sở

Quận 11 Tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh

31/07/2023 08:30

Ngày 30/7, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 11, UBND Quận 11 tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh theo quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân nhân dân Quận 11 về tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh theo quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa của việc xây dựng đô thị văn minh; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia xây dựng cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu dân cư trên địa bàn Quận 11.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND Quận 11 mong muốn với những nội dung được phát động cùng sự quan tâm lãnh đạo, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, sự hưởng ứng tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành và nhất là sự đồng thuận hưởng ứng của Nhân dân,  Quận 11 sẽ xây dựng thành công đô thị văn minh trong thời gian sớm nhất, mang lại những lợi ích thiết thực về phát huy tinh thần sáng tạo, tinh thần đoàn kết của Nhân dân trên địa bàn quận trong góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là Hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Hưởng ứng tại lễ phát động, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường 5 kêu gọi trong cấp ủy các chi bộ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và tuyên truyền, phổ biến để mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về 9 tiêu chí và 52 nội dung đánh giá, xét công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04 ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, 7/7 khu phố khu phố đạt chuẩn “Khu dân cư Sạch – Đẹp”. 90% hộ dân trở lên đăng ký “Gia đình Hạnh phúc” , “Gia đình học”, “Cộng đồng học tập” .

Sau lễ phát động, Ủy ban nhân dân 16 phường cùng các ban, ngành đoàn thể quận tổ chức các hoạt động hưởng ứng ý nghĩa và thiết thực trên địa bàn quận như: Trao tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo, trao tặng cây xanh cho hội viên phụ nữ, sữa chữa điện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, diễu hành xe loa tuyên truyền về xây dựng đô thị văn minh.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647444