Bảo tàng bảo tồn

Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”

03/06/2024 04:28

Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2024 là dịp để nhấn mạnh vai trò then chốt của các thiết chế văn hóa trong việc cung cấp một trải nghiệm giáo dục toàn diện. Trong đó, bảo tàng có vai trò như là các trung tâm khuyến khích học tập, thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và xây dựng tư duy phê phán của khách tham quan. Từ nghệ thuật và lịch sử đến khoa học và công nghệ, bảo tàng là những không gian quan trọng nơi giáo dục và nghiên cứu gặp nhau để hình thành hiểu biết của chúng ta về thế giới.       

Từ năm 2020, Ngày Quốc tế Bảo tàng hàng năm đều hướng tới hỗ trợ một số Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Năm 2024, ICOM tập trung hướng tới các mục tiêu: Giáo dục chất lượng - Đảm bảo tính công bằng và bao hàm trong giáo dục chất lượng, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; Công nghiệp, đổi mới và hạ tầng - Xây dựng hạ tầng chống chọi, thúc đẩy công nghiệp bền vững, bao gồm và khuyến khích đổi mới. Trong đó, ICOM khuyến khích các bảo tàng thể hiện vai trò như là các đại sứ của Ngày Quốc tế Bảo tàng, thông qua các hoạt động đã thực hiện và mối quan hệ với cộng đồng, khách tham quan mà bảo tàng đã xây dựng trong thời gian qua. Việc tham gia Ngày Quốc tế Bảo tàng là dịp để các bảo tàng xây dựng quan hệ đối tác với các trường học, các hiệp hội, các bảo tàng khác,... nhằm quảng bá sự kiện của bảo tàng và củng cố các liên kết với các tổ chức có mục tiêu tương tự; Ủng hộ vai trò của bảo tàng trong xã hội bằng cách thông báo cho các cơ quan địa phương, khu vực và quốc gia về các hoạt động của bảo tàng và làm rõ tại sao bảo tàng quan trọng đối với công chúng; Quảng bá thông tin về Ngày Quốc tế Bảo tàng thông qua cộng đồng địa phương, trang mạng xã hội và trang web của bảo tàng…

Với Chủ đề “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”, Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2024 tiếp tục nhấn mạnh về vai trò của bảo tàng trong việc khuyến khích học tập; thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và xây dựng tư duy phê phán từ công chúng nhằm cung cấp trải nghiệm giáo dục toàn diện hơn.

Nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2024, ICOM khuyến khích những người yêu quý di sản văn hóa khám phá sự giàu có về kiến thức của các bảo tàng, hướng tới sự đổi mới hòa quyện với truyền thống, chia sẻ kiến thức vượt qua mọi rào cản, cùng nhau xây dựng một thế giới thông tin và bao trùm hơn.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2024 và chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2024), Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức thực hiện các sự kiện như: phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thể thao Quận 12 triển lãm lưu động chuyên đề “Bác Hồ - Bác Tôn, hai con người một chí hướng” tại các trường học trên địa bàn Quận 12; Tổ chức chương trình giáo dục “Ai nhớ nhiều nhất”, thuyết minh và chiếu phim tuyên truyền tại các trường trong Quận 12; Phối hợp với Bệnh  viện Trưng Vương tổ chức chương trình Hái hoa dân chủ với chủ đề “ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”; phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia thực hiện giờ dạy sử trực tuyến với chuyên đề “15 năm tù Côn Đảo”; Triển lãm trực tuyến chuyên đề “Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang thông tin điện tử nội bộ của đơn vị và gửi dường dẫn triển lãm đến các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần thứ 18 năm 2024 đến các Trung tâm Văn hóa, Nhà Thiếu nhi, trường học; Đăng tải podcast giới thiệu sách về Bác Tôn trên trang thông tin nội bộ và các tài khoản mạng xã hội do đơn vị quản lý; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Nâng cao hiệu quả, chất lượng truyền thông mạng xã hội của Bảo tàng Tôn Đức Thắng”,…

Với việc đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, Bảo tàng mong muốn đáp ứng được chủ đề mà ICOM đã hướng dẫn về Ngày Quốc tế Bảo tàng “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”  đồng thời tuyên truyền hình ảnh Bác Tôn đến với công chúng, đặc biệt là đối tượng công nhân, viên chức, lao động và học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 Một số hình ảnh:

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 12 xem triển lãm “Bác Hồ - Bác Tôn, hai con người một chí hướng”

Thực hiện chương trình giáo dục “Ai nhớ nhiều nhất” tại trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 12

Thực hiện chương trình dạy sử trực tuyến cho học sinh 3 miền chuyên đề “Thời niên thiếu” và “15 năm tù Côn Đảo”

Chương trình hái hoa dân chủ tại Bệnh viện Trưng Vương

Sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng truyền thông mạng xã hội  của Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Podcast giới thiệu sách

           

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650315