Văn hóa

Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt

18/08/2022 11:16

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, việc tổ chức lễ giỗ nhằm tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã có công mở mang bờ cõi, xây dựng, gìn giữ đất nước. Qua đó, nhằm giáo dục cho các thế hệ sau, đặc biệt là thế hệ trẻ biết hướng về cội nguồn dân tộc, có tình yêu quê hương Tổ quốc một cách thiết thực và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. 

Ngày 10/8/2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2794/KH-UBND về Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2022) năm 2022.

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh

2. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

3. Nội dung chính:

3.1. Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt

- Thời gian: ngày 26 tháng 8 và 27 tháng 8 năm 2022

- Địa điểm tại Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt (số 01 đường Vũ Tùng, Phường 1, Quận Bình Thạnh).

- Chương trình:

- Ngày 26 tháng 8 năm 2022: Lễ Cúng Tiên thường:

     07 giờ 00 – 09 giờ 00:

          - Đón tiếp đại biểu.

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

          - Nghi thức Cảm ơn, mời trầu rượu – Tặng lộc.

          - Nghi lễ Cúng Tiên thường.

          - Lãnh đạo Thành phố Dâng hương.

          - Lãnh đạo Thành phố di chuyển đến phần mộ Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt dâng hương.

     09 giờ 00 – 17 giờ 00:

          - Lễ Xây chầu – Đại bội – Hát bội tuồng và đón tiếp người dân đến chiêm bái.

-  Ngày 27 tháng 8 năm 2022, từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 diễn ra các hoạt động của Ngày Chánh giỗ: Cúng Chánh giỗ theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn, Tế Tiền hiền – Hậu hiền – Anh hùng liệt sĩ, biểu diễn nghệ thuật hát bội, Lễ Tôn Vương – Hồi chầu và đón tiếp nhân dân đến chiêm bái.

3.2. Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội  truyền thống “Lễ hội Khai Hạ - Cầu An tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt”.

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 25 tháng 8 năm 2022 (thứ Năm).

- Địa điểm: Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt (01 đường Vũ Tùng, Phường 01, quận Bình Thạnh).

Đỗ Thị Vân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6536744