Bảo tàng bảo tồn

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC BẢO TÀNG TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

09/03/2017 08:57

Ngày 02/3/2017, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến thăm và làm việc với các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao (Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Mỹ thuật thành phố). Tham dự buổi làm viêc còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hiện vật trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua của hoạt động bảo tàng, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, viên chức các bảo tàng đáp ứng tình hình hiện nay; Các dự án quy hoạch, cải tạo công trình bảo tàng; Đề xuất thu phí thăm quan bảo tàng; Công tác hiện đại hóa trưng bày, triển lãm; Hoạt động dịch vụ bổ trợ phù hợp với chức năng bảo tàng./.  

Phòng Di sản Văn hóa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650122