Bảo tàng bảo tồn

Khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di tích (Khu vực phía Nam)

02/07/2020 08:56

     Ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (số 65 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di tích cho các đơn vị bảo tàng, di tích thuộc các tỉnh khu vực phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào). Đến tham dự khai mạc có ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Phạm Đình Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; ông Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; bà Phạm Dương Mỹ Thu Huyền - Giám đốc Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố; bà Christiane Campioni - chuyên gia về bảo quản và phục chế hiện vật, quốc gia Đức và hơn 160 học viên là viên chức phụ trách kho bảo quản hoặc trực tiếp làm công tác bảo quản tại các bảo tàng; cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý di tích tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; ban/trung tâm quản lý di sản Thế giới; bảo tàng; ban quản lý/trung tâm bảo tồn di tích khu vực phía Nam.

     Các lớp khai giảng cụ thể như sau:

     1. Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi ro

     - Nội dung: Tập huấn chuyên sâu về lý thuyết và thực hành bảo quản phòng ngừa, ứng phó rủi ro.

     - Thành phần: viên chức phụ trách kho bảo quản hoặc trực tiếp làm công tác bảo quản tại các bảo tàng.

     - Thời gian: 05 ngày (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 05/7/2020)

     - Địa điểm: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - số 65 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     - Một số nội dung chính của khóa học.

     + Bài giảng 1: Tổng quan về bảo quản phòng ngừa: Khái niệm, phạm vi, nhiệm vụ và quy trình bảo quản phòng ngừa.

     + Bài giảng 2: Tổ chức kho bảo quản và lập kế hoạch bảo quản phòng ngừa.

     + Bài giảng 3: 10 yếu tố tác động đến hiện vật và các biện pháp phòng - chống.

     + Bài giảng 4: Các yêu cầu về thông số môi trường và kỹ thuật kiểm soát môi trường kho bảo quản hiện vật.

     + Bài giảng 5: Những lưu ý về bảo quản phòng ngừa tại các bảo tàng ở Việt  Nam.

     + Bài giảng 6: Xác định hiện vật có nguy cơ hư hại và biện pháp phòng ngừa trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

     + Bài giảng 7: Yêu cầu về trang thiết bị trong kho bảo quản phục vụ cho công tác bảo quản phòng ngừa.

     - Đội ngũ giảng viên.

     + Ths. Nguyễn Thị Hương Thơm - Trưởng phòng Bảo quản, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

     + Bà Christiane Campioni - chuyên gia về bảo quản và phục chế hiện vật, quốc gia Đức.

     2. Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích

     - Nội dung: Tập huấn chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng bảo quản di tích và quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại di tích; bảo tồn di chỉ khảo cổ; đánh giá tác động và những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

     - Thành phần: cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý di tích tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; ban/trung tâm quản lý di sản Thế giới; bảo tàng; ban quản lý/trung tâm bảo tồn di tích khu vực phía Nam.

     - Thời gian: 03 ngày (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 03/7/2020)

     - Địa điểm: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - số 65 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     - Một số nội dung chính của khóa học.

     + Bài giảng 1: Bảo quản di tích và công tác quản lý, bảo vệ hiện vật tại di tích.

     + Bài giảng 2: Nghiên cứu, phát huy giá trị các di tích khảo cổ học trong những năm gần đây.

     + Bài giảng 3: Đánh giá tác động và những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh - Thực tiễn nghiên cứu từ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam.

     - Đội ngũ giảng viên.

     + Ths. KTS. Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

     + TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

     + Ths. Nguyễn Viết Cường - Trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa.

     Việc Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho các viên chức bảo tàng, cán bộ phụ trách công tác di tích được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các tỉnh/thành phố thuộc khu vực phía Nam.

     Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Phạm Đình Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu

Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích

Văn Thị Hồng Phượng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650240