Văn hóa

Hội thảo – Tập huấn Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tốc thiểu số Việt Nam

29/06/2018 04:40

     Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao tham dự Hội thảo - Tập huấn Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, do Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Thành phố Cần Thơ.

     Tham dự Hội thảo - Tập huấn có lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ, đại diện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và hơn 200 học viên là công chức/viên chức Phòng Quản lý Di sản văn hóa/Phòng Nghiệp vụ văn hóa, bảo tàng, ban quản lý di tích trực thuộc 18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành phố; Công chức (chuyên trách về di sản văn hóa) Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận/huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm kê, sưu tầm, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

     Một số hình ảnh tại Hội thảo – Tập huấn:

     Hội thảo - Tập huấn tập trung vào một số nội dung chính:

       - Di sản văn hóa phi vật thể - nhận diện và các biện pháp bảo vệ.

       - Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng - từ lý thuyết đến biện pháp thực hiện.

       - Một số vấn đề trong nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

       - Kỹ năng nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu di sản văn hóa tộc người.

       - Kỹ năng kiểm kê, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

       - Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

     Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên: 

       - Ông Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

       - TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa.

       - TS. Võ Thị Thường - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

     Ngoài học lý thuyết tại Hội trường, Ban Tổ chức còn dành thời gian cho các học viên tham quan, nghiên cứu thực tế một số di tích tại Thành phố Cần Thơ, như: di tích Chùa Pô Thi Som Rôn, di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bình Thủy, di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Lồng chợ Cần Thơ,…Thông qua đó, các học viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về thực tiễn công tác bảo tồn di sản văn hóa tại Thành phố Cần Thơ.

Hồng Phượng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6698865