Văn hóa cơ sở

Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý Đề cương Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”

15/12/2021 08:07

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý Đề cương Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”. Đồng chủ trì Hội thảo có ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Trương Hoàng Trương, Trưởng Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự tham gia của đại diện các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đô thị…trên địa bàn thành phố.

Tại Hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao sự cần thiết của Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”; đây là một trong những Đề án nhánh được định hình để tạo cơ sở khoa học và thực tiễn của chính sách chuyển các huyện thành quận trên địa bàn Thành phố. Về nội dung Đề án, các đại biểu cũng đề xuất cần chú trọng thêm các nội dung về xây dựng văn hóa gia đình trong mối quan hệ với văn hóa đô thị; cần lưu ý văn hóa ứng xử và bảo tồn các di sản văn hóa trong quá trình phát triển đô thị sau khi chuyển huyện thành quận; cần có so sánh sự khác nhau trong đời sống văn hóa giữa huyện và quận, văn hóa đô thị khác gì so với văn hóa nông thôn, tiêu chí văn hóa đang áp dụng cho các quận khác gì so với tiêu chí văn hóa đang áp dụng cho các huyện; có giải pháp thực hiện theo đặc điểm phù hợp; có giải pháp hỗ trợ 5 huyện, 56 xã xây dựng nông thôn mới sử dụng hiệu quả các công trình cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư (sau 10 năm xây dựng nông thôn mới); nghiên cứu thêm Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và dự thảo Bộ tiêu chí nông thôn mới của Thành phố Hồ Chí Minh để có sự đồng bộ trong thực hiện…

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu và thiết thực mang tính lý luận và thực tiễn của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Đề cương và Bộ tiêu chí Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Ông Trương Hoàng Trương, Trưởng Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Bảo Ngọc
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6535672