Văn hóa

Hội nghị hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo Kế hoạch số 4006/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố

22/09/2023 04:24

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo Kế hoạch số 4006/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức tại Văn bản số 335/TB-VP ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Kế hoạch số 4006/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Kế hoạch số 3643/KH-SVHTT ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về Tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo Kế hoạch số 4006/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố về hướng dẫn các tiêu chí đánh giá công nhận phường, thị trấn; quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn đô thị văn minh; đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã triển khai hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh.  Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã được các Sở, ban, ngành thành phố hướng dẫn triển khai các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, gồm: 1. Quy hoạch đô thị; 2. Giao thông đô thị; 3. Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; 4. An ninh, trật tự đô thị; 5. Thông tin, truyền thông đô thị; 6. Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; 7. Văn hóa, thể thao đô thị; 8. Y tế, giáo dục đô thị; 9. Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.      

Kết luận Hội nghị, Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng các tiêu chí này có tác động rất lớn đến đời sống văn hóa, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các đơn vị, địa phương nên sẽ sớm tổng hợp toàn bộ hướng dẫn thực hiện tiêu chí, xây dựng thành 01 bộ tài liệu chung để triển khai đến các địa phương. Đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố thường xuyên phối hợp rà soát, cập nhật các hướng dẫn đánh giá tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiệp vụ; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện xây đô thị văn minh hiệu quả.

Bích Châu
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6698985