Văn hóa

HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI DI SẢN VĂN HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

08/08/2022 11:22

Sáng ngày 02/8/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Giao ban Khối Di sản văn hóa 6 tháng đầu năm 2022, chủ trì là ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, tham dự có đại diện lãnh đạo các Bảo tàng, Trung tâm bảo tồn di tích, lãnh đạo các Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Tổ chức – Pháp chế, Văn phòng Sở.

Hội nghị đã đánh giá khái quát kết quả công tác Khối trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã nỗ lực, bám sát các nội dung hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã đánh giá, làm rõ một số kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phản ánh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác, đồng thời có các đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Sở. Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến chỉ đạo các nội dung sau:

1. Liên quan đến các kiến nghị của các đơn vị

Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với các đơn vị hướng dẫn thực hiện các dự án liên quan đến cơ sở vật chất, đề án tài sản công của các đơn vị; phối hợp với Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Thành phố, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, phòng chuyên môn của Sở Tài chính tham mưu đề xuất kinh phí thực hiện các dự án của bảo tàng; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích tham mưu văn bản gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố về các di tích, đình trên địa bàn thành phố xuống cấp nghiêm trọng; phối hợp phòng Quản lý di sản văn hóa tiếp tục tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các dự án đầu tư công chưa được ghi vốn trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

2. Về phần mềm quản lý hiện vật các bảo tàng

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với giám đốc các bảo tàng, Trung tâm bảo tồn di tích, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở về đề xuất phương án phần mềm quản lý hiện vật riêng đối với từng bảo tàng hay phần mềm chung của các bảo tàng thuộc Sở.

3. Về hoạt động của Khối Di sản văn hóa

Đối với việc tiếp nhận hiện vật tại Cộng hòa Pháp: Phòng Tổ chức – Pháp chế chủ trì rà soát tính pháp lý, thành phần đoàn đi tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính rà soát hợp đồng, thẩm định tranh. Giao Phòng QLDSVH rà soát các quy định liên quan đến việc tiếp nhận hiện vật và chủ trì thay Giám đốc họp các nội dung liên quan đên việc tiếp nhận hiện vật cho chặt chẽ.

Đối với dự án hợp tác, đề nghị các bảo tàng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Riêng về dự án trưng bày chuyên đề “ Khắc phục hậu quả chiến tranh: Những nỗ lực chung của Việt Nam – Hoa Kỳ do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) tài trợ, đề nghị Bảo tàng Chứng tích chiến tranh có báo cáo sơ bộ cho Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung hợp tác nêu trên.

Đối với đề xuất tăng phí vé tham quan: Phòng Quản lý di sản văn hóa phối hợp với các bảo tàng để có đề xuất cụ thể: tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương về việc tăng giá vé tham quan các bảo tàng.

Để đảm bảo nguồn tài chính hoạt động của các bảo tàng: đề nghị Phòng Kế hoạch – Tài chính rà soát sớm về tài sản nhà đất, tài sản công sớm được phê duyệt.

Một số hình ảnh:

Nguyễn Thị Huyền
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6341949