Giấy phép đủ điều kiện KDDV karaoke-vũ trường

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho phép Hộ kinh doanh 1 2 3 VIP kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 144 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

03/06/2024 04:29

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho phép Hộ kinh doanh 1 2 3 VIP kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 144 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung giấy phép cụ thể. Tải tại đây:

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647428