Bảo tàng bảo tồn

Danh sách các công trình, địa điểm đã được quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đến tháng 6/2016)

13/12/2016 10:37

167 di tích đã quyết định xếp hạng:

- 02 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử);

- 55 di tích quốc gia (02 - khảo cổ học, 30 - kiến trúc nghệ thuật, 23 - lịch sử);

- 110 di tích cấp thành phố (65 - kiến trúc nghệ thuật, 45 - lịch sử).

STT

Tên di tích

Địa chỉ,

điện thoại/fax, e-mail

Quyết định

xếp hạng

Tổ chức, cá nhân
là chủ sở hữu

hoặc trực tiếp

quản lý

1.  DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT: 02

1.         

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

135  Nam Kỳ Khởi Nghĩa  Phường Bến Thành. 

Số 1272/QĐ-TTg 12/08/2009

(Quyết định đặc cách: Quyết định số 77A/VHQĐ  25/6/1976).

Cục Hành chính quản trị II - Văn phòng Chính phủ

2.         

Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Xã Phú Mỹ Hưng, xã Phạm Văn Cội, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

2.  DI TÍCH QUỐC GIA: 55

2.1 DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC: 02

HUYỆN CẦN GIỜ

3.         

 Giồng Cá Vồ

Xã Long Hòa 

 Số 2000/QĐ – BVHTT  13/4/2000

 UBND huyện, Trung tâm Văn hoá huyện Cần Giờ

QUẬN 8

4.        

 Lò gốm cổ Hưng Lợi

Phường 16 

 Số 722/QĐ– BVHTT  25/4/1998

 UBND phường 16, Phòng VH&TT quận 8

   2.2 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 30

QUẬN 1

5.        

 Điện Ngọc Hoàng

73  Mai Thị Lựu  Phường Đa Kao 

 Số 2754/QĐ – BT  15/10/1994

Đại đức Thích Minh Thông

6.        

 Miếu Thiên Hậu (Quảng Triệu hội quán)

122  Bến Chương Dương  Phường Nguyễn Thái Bình 

 Số 722 /QĐ – BVHTT  25/4/1998

 Ban Quản trị

7.        

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé

Số 1208/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

8.        

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé

Số 1207/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

9.        

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

65 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé

Số 1206/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

10.     

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh

07 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé

Số 1209/QĐ-BVHTTDL

Ngày 29/3/2012

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố

QUẬN 10

11.     

 Đình Chí Hoà

475  Cách Mạng Tháng 8  Phường 13 

 Số 1460 – QĐ/VH  28/6/1996

 Ban Quản lý di tích đình Chí Hòa (Thành lập theo quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 21/1/2011 của UBND quận 10).

QUẬN 11

12.     

 Chùa Giác Viên

161/35/20  Lạc Long Quân  Phường 2 

 Số 43 – VH/QĐ 

7/1/1993

 Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự (theo Quyết định 926/QĐ-UBND-NV ngày 21/9/2012 của UBND Quận 11).

13.     

 Chùa Phụng Sơn

1408  đường Ba Tháng Hai  Phường 3 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự

QUẬN 5

14.     

 Đình Minh Hương Gia Thạnh

380  Trần Hưng Đạo  Phường 11 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

 

15.     

 Hà Chương Hội quán

802  Nguyễn Trãi  Phường 14 

 Số 52/2001/QĐ-BVHTT

 28/12/2001

 Ban Quản trị

16.     

 Hội quán Nghĩa An (Miếu Quan Đế hay Chùa Ông )

676  Nguyễn Trãi  Phường 11 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

17.     

 Hội quán Nghĩa Nhuận

27  Phan Văn Khoẻ  Phường 13 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

18.     

 Hội quán Ôn Lăng

12  Lão Tử  Phường 11 

 Số 39/2002/QĐ-BVHTT  

30/12/2002

 Ban Quản trị

19.     

 Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà)

710  Nguyễn Trãi  Phường 11 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản trị

20.     

 Miếu Nhị Phủ (Chùa Ông Bổn)

264  Hải Thượng Lãn Ông  Phường 16 

 Số 722 /QĐ – BVHTT  25/4/1998

 Ban Quản tri

21.     

 Nhà thờ tổ thợ bạc (Lệ Châu hội quán)

586  Trần Hưng Đạo  Phường 14 

 Số 1811/1998/QĐ – BVHTT  

31/8/1998

 Ban Quản trị

22.     

 Quỳnh Phủ Hội quán

276  Trần Hưng Đạo   Phường 14 

 Số 52/2001/QĐ-BVHTT  

28/12/2001

 Ban Quản trị

QUẬN 9

23.     

 Chùa Hội Sơn

1A1  Nguyễn Xiển  Phường Long Bình 

 Số 43–VH/QĐ 

7/1/1993

Thượng tọa Thích Thiện Hảo

24.     

 Chùa Phước Tường

13/32  Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A 

 Số 43–VH/QĐ 

7/1/1993

Đại đức Thích Nhật Ấn

QUẬN BÌNH THẠNH

25.     

 Đình Bình Hòa

15/77  Chu Văn An  Phường 13 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND Quận Bình Thạnh).

26.     

 Lăng Lê Văn Duyệt

1  Vũ Tùng  Phường 13

ĐT: 38412517 -

 Số 1288 – VH/QĐ 

16/11/1988

 Ban quản lý di tích  Lăng Lê Văn Duyệt (thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 của UBND  quận Bình Thạnh)

QUẬN GÒ VẤP

27.     

 Chùa sắc tứ Trường Thọ

53/524  Phan Văn Trị   Phường 7 

 Số 06/2000/QĐ–BVHTT

 13/4/2000

 Hòa thượng Thích Tâm Giác

28.     

 Đình Thông Tây Hội

107/1  Nguyễn Văn Lượng  Phường 11 

 Số 2009/1998/QĐ–BVHTT

 26/9/1998

 Ban Quí tế

QUẬN PHÚ NHUẬN

29.     

 Đình Phú Nhuận

18  Mai Văn Ngọc  Phường 10 

 Số 3744 – QĐ/VHTT  29/1/1997

 Ban Quí tế

30.     

Lăng Trương Tấn Bửu

41  Nguyễn Thị Huỳnh  Phường 8 

 Số 101/2004/QĐ-BVHTT 

15/12/2004

 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của UBND Quận Phú Nhuận).

31.     

 Lăng Võ Di Nguy

19  Cô Giang  Phường 2 

 Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993

 

 Ban Quí tế

QUẬN TÂN BÌNH

32.     

 Chùa Giác Lâm

118  Lạc Long Quân  Phường 10 

 Số 1288 – VH/QĐ 

16/11/1988

Đại đức Thích Từ Tánh

QUẬN THỦ ĐỨC

33.     

 Đình Trường Thọ

 Tổ 5  Phường Trường Thọ 

 Số 39/2002/QĐ-BVHTT

 30/12/2002

 Ban Quý tế

34.     

 Đình Xuân Hiệp

   Phường Linh Xuân 

 Số 101/2004/QĐ-BVHTT  

15/12/2004

 Ban Quý tế

2.3 DI TÍCH LỊCH SỬ: 23

HUYỆN CẦN GIỜ

35.     

 Căn cứ Rừng Sác

   Xã Long Hòa 

 Số 101/2004/QĐ-BVHTT

 15/12/2004

 Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (nhận bàn giao quản lý từ Công ty Du lịch Sinh thái Cần Giờ, từ tháng 12/2012).

HUYỆN HÓC MÔN

36.     

 Dinh Quận Hóc Môn

1  Lý Nam Đế  Thị trấn Hóc Môn 

 Số 2015 – QĐ/BT  16/11/1993

 Trung tâm Văn hoá huyện Hóc Môn

37.     

 Ngã Ba Giồng

  Xã Xuân Thới Thượng 

 Số 39/2002/QĐ-BVHTT

 30/12/2002

Ban Quản lý khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (trực thuộc UBND huyện Hóc Môn), thành lập theo QĐ của UBND TP. Hồ Chí Minh.

QUẬN 1

38.     

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, gồm: Ụ tàu nhỏ và triền nề

Phường Bến Nghé, Quận 1

Quyết định về việc điều chỉnh tên gọi và khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia, số 1269/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Quyết định công nhận di tích quốc gia số 1034 – VHQĐ, ngày 12/8/1993 của Bộ Văn hóa:

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Số 323 đường 12 - Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son Phường Bến Nghé)

Tổng Công ty Ba Son

 

 

39.     

Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng năm 1929

phòng 1 lầu 2 số 1 Nguyễn Trung Trực  Phường Bến Thành 

 Số 1288 - VHQĐ 

16/11/1988

 Sở hữu tư nhân

40.     

Nơi thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội

phòng 5 số 88  lê lợi Phường Bến Thành 

 Số 1288 - VHQĐ 

16/11/1988

 Sở hữu tư nhân

41.     

 Tòa đại sứ quán Mỹ

04 Lê Duẩn  Phường Bến Nghé 

 Số 77A/VHQĐ 

25/6/1976

Nay là Tổng Lãnh sự quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tai Tp. Hồ Chí Minh

42.     

 Trụ sở báo Dân Chúng

Số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm  Phường Nguyễn Thái Bình 

 Số 1288 – VHQĐ

 16/11/1988

Sở hữu tư nhân

QUẬN 10

43.     

 Cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn

122/351  Ngô Gia Tự  Phường 9 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

 Trung tâm Văn hoá quận 10

44.     

 Hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ

183/4  Ba Tháng Hai  Phường 11 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Gia đình ông Đỗ Mạnh Hồng

QUẬN 3

45.     

 Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ

 51/10/14 Cao Thắng  Phường 3 

 số 1288 - VH/QD 

16/11/1988

Ủy ban nhân dân quận 3 (được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý  theo văn bản số 2037/UBND-VX ngày 11/5/2009 của UBND Thành phố)

46.     

 Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh dinh Độc Lập

287/70  Nguyễn Đình Chiểu  Phường 5 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Trung tâm Văn hóa Quận 3

47.     

 Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968

7  Lý Chính Thắng  Phường 7 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Gia đình ông Ngô Toại

QUẬN 5

48.     

 Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh

190  Bến Hàm Tử  Phường 1 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

 Trung tâm Văn hoá Quận 5

49.     

 Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

5  Châu Văn Liêm  Phường 14 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

 Trung tâm Văn hoá Quận 5

QUẬN 6

50.     

 Hầm bí mật in tài liệu Ban Tuyên huấn Hoa vận thời kỳ chống Mỹ cứu nước

341/10  Gia Phú  Phường 1 

 Số 2009/1998/QĐ – BVHTT

  26/9/1998

Ban Dân tộc Thành phố

QUẬN 8

51.     

 Đình Bình Đông

 Cù lao Bà Tàng  Phường 7 

 Số 2890 – VH/QĐ  27/9/1997

 Ban Quí tế

QUẬN 9

52.     

 Bót Dây Thép

 Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A

 Số 57 – VH/QĐ  18/1/1993

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

53.     

 Đình Phong Phú

 Đường đình Phong Phú, khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B 

 Số 57 – VH/QĐ  18/1/1993

 Ban Quí tế

QUẬN GÒ VẤP

54.     

 Tịnh xá Ngọc Phương

498/1  Lê Quang Định  Phường 1 

 Số 2754/QĐ – BT  15/10/1994

Thích nữ Ngoạt Liên

QUẬN PHÚ NHUẬN

55.     

 Trụ sở Phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cạnh Phân ban Quốc tế giám sát và kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn (1955-1958)

87 A  Trần Kế Xương  Phường 7 

 Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

QUẬN TÂN BÌNH

56.     

 Mộ Phan Châu Trinh

9  Phan Thúc Duyện  Phường 4 

 Số 3211 – QĐ/BT  12/12/1994

 Bà Lê Thị Sáu (Tư Sương)

QUẬN TÂN PHÚ

57.     

 Địa đạo Phú Thọ Hòa

 Đường Phú Thọ Hòa  Phường 1 

 Số 1460 – QĐ/VH  28/6/1996

Trung tâm Văn hoá Quận Tân Phú

3. DI TÍCH CẤP THÀNH PHỐ: 110

3.1 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 65

HUYỆN BÌNH CHÁNH

58.     

 Đình Bình Trường

 Ấp 1,   Xã Bình Chánh 

 Số 21/2005/QĐ-UB  1/2/2005

 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND Huyện Bình Chánh)

59.     

 Đình Phú Lạc

số E7/717 ấp 5, xã Phong Phú  

 Số 3267/QĐ-UBND

 20/8/2007

  Ban Quí tế

 

 

60.     

Nhà cổ dân dụng, Thành phố Hồ Chí Minh    

số 107A/4 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh

số 1520/QĐ-UBND

28/3/2014

 

HUYỆN CỦ CHI

61.     

 Chùa Linh Sơn

 ấp Phú Lợi  Xã Phú Hòa Đông 

 4347/QĐ-UBND 

13/10/2008

 Ban Trị sự

62.     

 Đình Xóm Huế

   Xã Tân An Hội 

 Quyết định số 5511/QĐ-UBND  30/11/2006

 Ban Quí tế

HUYỆN CẦN GIỜ

63.     

 Đình Cần Thạnh

 Lê Văn Thương   Thị trấn Cần Thạnh 

 Số 4837/QĐ-UBND 

27/10/2006

 Ban Quí tế

64.     

Lăng Ông Thủy Tướng

Khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh

ĐT: 38740283;

0909320909

 Số 4966/QĐ-UBND 

27/09/2012

Hội Vạn Lạch

HUYỆN HÓC MÔN

65.     

 Đình Tân Thới Nhì

2  Lý Nam Đế  Thị trấn Hóc Môn 

 Số 23/2005/QĐ-UB  1/2/2005

Ban Quí tế

66.     

 Đình Tân Thới Tứ

 Ấp Tân Thới Tứ  Xã Thới Tam Thôn 

 Số 326/2003/QĐ-UB  31/12/2003

 Ban Quí tế

67.     

Đình Tân Thới Nhứt

Đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm

Số 1521/QĐ-UBND

28/3/2014

 Ban Quí tế

HUYỆN NHÀ BÈ

68.     

Đình Phú Xuân

Đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 16, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè

Số 2232/QĐ-UBND  

02/5/2012

 

QUẬN 1

69.     

 Đình Nam Chơn

29 Trần Quang Khải   Phường Tân Định, Quận 1

 Số 4841/QĐ-UBND 

27/10/2006

 Ban Quản trị

70.     

 Đình Nhơn Hòa

27-29 Cô Giang  Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

 4346/QĐ-UBND 

13/10/2008

 Ban Quí tế

71.     

Khách sạn  Continental

132 – 134 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1

2210/QĐ-UBND 

28/04/2012

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist)

72.     

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

97 – 97A đường Phó Đức Chính và 54 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

2212/QĐ-UBND 

28/04/2012

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

73.     

Cầu Mống

Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4

Số 1518/QĐ-UBND

28/3/2014

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1

74.     

Mộ cổ họ Lâm

Số 55C đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành

Số 1760/QĐ-UBND

10/4/2014

 

75.     

Đền thờ Hùng Vương

Số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

Số 3083/QĐ-UBND

25/6/2015

Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh

76.     

Bệnh viện Nhi đồng 2

Số 14 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé,  Quận 1

Số 2438/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

 

QUẬN 3

77.     

 Đình Xuân Hòa

129  Lý Chính Thắng  Phường 7 

 Số 137/2003/QĐ-UB  5/8/2003

Ban Quí tế

78.     

 Miếu Thánh Mẫu

284  Nguyễn thị Minh Khai   Phường 5 

 Số 4836/QĐ-UBND 

27/10/2006

Ban Quản trị

79.     

 Đình Phú Thạnh

199 Cách Mạng Tháng Tám  Phường 4 

 1768/QĐ-UBND 27/04/2009

Ban Quí tế  

80.     

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

275 đường Điện Biên Phủ, phường 7

2211/QĐ-UBND 28/04/2012

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

81.     

Thủy Đài

số 01 Công trường Quốc tế, Phường 6

Số 1519/QĐ-UBND

 

82.     

Viện Pasteur

Số 167 đường Pasteur, Phường 8, Quận 3

Số 3087/QĐ-UBND

25/5/2015

 

83.     

Trường THPT Marie Curie

Số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

Số 3088/QĐ-UBND

25/5/2015

 

84.     

Trường Trung học Lê Quý Đôn

Số 110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6,  Quận 3

Số 2439/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

 

QUẬN 4

85.     

 Đình Khánh Hội

71-73 Nguyễn Tất Thành   Phường 13 

 Số 4842/QĐ-UBND 

27/10/2006

 Ban Quí tế

86.     

 Đình Vĩnh Hội

240  Bến Vân Đồn  Phường 5 

 Số 118/2005/QĐ-UBND 

12/7/2005

Ban Quí tế

87.     

Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

1 đường Nguyễn Tất Thành , Phường 12

2671/QĐ-UBND

31/5/2011

 

Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

88.     

Nhà cổ đô thị

236 Bến Vân Đồn  Phường 5 

Số 3949/QĐ-UBND 

18/8/2011

Trung tâm Văn hóa Quận 4

QUẬN 5

89.     

Hội quán Tam Sơn

Số 118 đường Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5

Số 3084/QĐ-UBND

25/5/2015

 

90.     

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5

Số 3089/QĐ-UBND

25/5/2015

 

91.     

Trường THCS Hồng Bàng

Số 132 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Số 3090/QĐ-UBND

25/5/2015

 

QUẬN 6

92.     

Đình Bình Tiên

122 đường Minh Phụng, phường 6

3038/QĐ-UBND 20/6/2009

Ban Quí tế

93.     

Chùa Giác Hải

Số 1017/3 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6

3085/QĐ-UBND

25/5/2016

 

QUẬN 7

94.     

Đình Tân Quy Đông

đường Lê Văn Lương, KP 1, phường Tân Phong

3132/QĐ-UBND 25/6/2009

Ban Quí tế

QUẬN 5

95.     

 Đình Tân Kiểng

718 Trần Hưng Đạo   Phường 2 

 Số 4838/QĐ-UBND 27/10/2006

Ban Quí tế

96.     

Hội quán Phước An

184 Hồng Bàng  Phường 12 

  1767/QĐ-UBND 27/04/2009

Ban Quí tế

97.     

Từ đường họ Lý

 292 Hải Thượng Lãn Ông  Phường 14 

ĐT: 38567132

1769/QĐ-UBND 27/04/2009

Bà Nguyễn Thị Thủy

98.     

Từ đường Phước Kiến

314 đường Nguyễn Trãi, phường 8

3037/QĐ-UBND 20/6/2009

Bệnh viện Nguyễn Trãi, Ban Quản trị hội quán Ôn Lăng, Ban Quản trị Hội quán Miếu Nhị Phủ.

QUẬN 8

99.     

 Chùa Sắc tứ Huệ Lâm

154  Tùng Thiện Vương  Phường 11 

 186/2005/QĐ-UBND

 12/10/2005

 Ban trị sự

100. 

 Đình Hưng Phú

617/19  Bến Ba Đình  Phường 9 

 Số 187/2005/QĐ-UBND 

12/10/2005

 Ban Quí tế

101. 

 Đình Vĩnh Hội

46 Đinh Hòa, Phường 13 

 4345/QĐ-UBND 

13/10/2008

Ban Quí tế

102. 

Đình Phong Phú

46 Phong Phú, Phường 12 

 

 1766/QĐ-UBND 

27/04/2009

Ban Quí tế

QUẬN 9

103. 

 Đình Tăng Phú

236  Khu phố 3 Phường Tăng Nhơn Phú A 

 4840/QĐ-UBND 

27/10/2006

Ban Quí tế

104. 

Chùa Bửu Sơn

341 đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ

2209/QĐ-UBND 

28/04/2012

 

105. 

Mộ ông Nghị viên địa hạt Đặng Tân Xuân

(trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II)

Số 99 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9

Số 3134/QĐ-UBND

26/6/2015

 

QUẬN BÌNH THẠNH

106. 

 Chùa Sắc tứ Tập Phước

Số 233  , đường Phan Văn Trị,   Phường 11 

 Số 188/2005/QĐ-UBND 

12/10/2005

Hòa thượng Thích Thiện Bảo

107. 

 Chùa Văn Thánh

số 115/9 đường Ngô Tất Tố  Phường 22 

 Số 3262/QĐ-UBND

 27/7/2007

Ban trị sự

108. 

 Đình Bình Quới Tây

 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu phố 3  Phường 28 

 Số 3263/QĐ-UBND

 27/7/2007

Ban Quí tế

109. 

 Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển

9/1  Nguyễn Thiện Thuật  Phường 14 

 Số 140/2003/QĐ-UB  5/8/2003

 

QUẬN GÒ VẤP

110. 

 Đình An Nhơn

72/999  Lê Đức Thọ  Phường 17 

 Số 20/2005/QĐ-UB  1/2/2005

Ban Quản trị

111. 

 Hội quán Quần Tân

số 2  Lý Thường Kiệt   Phường 7 

 Số 5512/QĐ-UBND 

30/11/2006

Ban Quản trị

112. 

Chùa An Lạc

 73/16 Nguyễn Thái Sơn  Phường 4 

Số 1765/QĐ-UBND

 27/04/2009

Ban trị sự

113. 

Miếu Thất phủ Thiên Hậu

128 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4

3130/QĐ-UBND 25/6/2009

Ban Quản trị

114. 

Miếu Nổi

Phường 5, quận Gò Vấp

Số 1761/QĐ-UBND

10/4/2014

 

QUẬN PHÚ NHUẬN

115. 

 Chùa Phú Long

số 58 đường Huỳnh Văn Bánh  Phường 15 

 3265/QĐ-UBND 

27/7/2007

Ban trị sự

QUẬN TÂN BÌNH

116. 

Miếu Tân Kỳ, Miếu Ông Bổn

1A/13, tổ 13, KP 2 đường Trường Chinh, phường 14

3039/QĐ-UBND 20/6/2009

Ban Quí tế

QUẬN TÂN PHÚ

117. 

Mộ ông Lý Tường Quang và bà Nguyễn Thị Lâu

Đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà

(ĐT : 0903663780)

3131/QĐ-UBND 25/6/2009

Ông Lý Thanh Liêm

QUẬN THỦ ĐỨC

118. 

Chùa Thiên Phước

37/217  KP 8  Phường Trường Thọ 

 Số 24/2005/QĐ-UB  1/2/2005

 Ban Trị sự

119. 

Đình Thần Linh Tây

 KP 2  Phường Linh Tây 

 Số 328/2003/QĐ-UB  31/12/2003

Ban Quí tế

120. 

Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh

số 10 đường số 10 khu phố 4 Phường Linh Chiểu 

 3266/QĐ-UBND 

27/7/2007

 UBND phường Linh Chiểu 

121. 

Đình Bình Thọ

đường số 2, KP 7, phường Trường Thọ

3036/QĐ-UBND 20/6/2009

 Ban Quí tế

122. 

Chùa Sùng Đức

50 đường số 3, KP 6, phường Trường Thọ

3040/QĐ-UBND 20/6/2009

Ban Trị sự

 3.2 DI TÍCH LỊCH SỬ: 45

HUYỆN BÌNH CHÁNH

123. 

Đình Tân Túc

 Ấp 2  Thị Trấn Tân Túc 

 Số 325/2003/QĐ-UB  31/12/2003

 Ban Quí tế

124. 

Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu thân 1968

 Ấp 4  Xã Vĩnh Lộc A 

 Số 119/2005/QĐ-UBND 

12/7/2005

 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND Huyện Bình Chánh).

125. 

Láng Le – Bàu Cò

   Xã Tân Nhựt 

 Số 138/2003/QĐ-UB  5/8/2003

Ban Quản lý (hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 5547/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND Huyện Bình Chánh).

126. 

 Rạch Già

 ấp 6,  Xã Hưng Long 

 4344/QĐ-UBND 

13/10/2008

Tổ quản lý khu di tích xã Hưng Long (công nhận theo quyết định số 2117/QĐ-UB ngày 01/9/2004 của UBND huyện Bình Chánh

HUYỆN CẦN GIỜ

127. 

Đình Dương Văn Hạnh

đường Đương Văn Hạnh, tổ 37, ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn

3129/QĐ-UBND 25/6/2009

Ban Quí tế

128. 

Đình Bình Khánh và Mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo

ấp Bình An – Bình Phước, xã Bình Khánh

2231/QĐ-UBND 02/5/2012

Ban Quản trị (thành lập theo Quyết định 795/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND huyện Cần Giờ)

HUYỆN CỦ CHI

129. 

 Đình Cây Sộp

 ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội 

 Số 5513/QĐ-UBND

 30/11/2006

 Ban Quí tế

HUYỆN HÓC MÔN

130. 

 Chùa Thiên Quang

số 53/3 ấp Mỹ Huề  Xã Trung Chánh 

 Số 3268/QĐ-UBND 

20/8/2007

 Ban trị sự

131. 

 Đền thờ ông Phan Công Hớn

 Ấp Tây Bắc Lân  Xã Bà Điểm 

 Số 327/2003/QĐ-UB  31/12/2003

Dòng tộc ông Phan Công Hớn

132. 

Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940

20 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông.

Số 5167/QĐ-UBND 19/11/2010

 

QUẬN 1

133. 

 Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

14  Cách Mạng Tháng Tám  Phường Bến Thành 

 Số 139/2003/QĐ-UB

 5/8/2003

Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh

134. 

Quán Nhan Hương  

số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé

số 1515/QĐ-UBND

28/3/2014

 

135. 

Cột cờ Thủ Ngữ

Bến Bạch Đằng, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Số 2440/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

 

QUẬN 10

136. 

 Chùa Ấn Quang

243  Sư Vạn Hạnh  Phường 9 

 Số 120/2005/QĐ-UBND

 12/7/2005

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo

137. 

Chùa Từ Nghiêm

415-417 đường Bà Hạt, phường 4

3128/QĐ-UBND 25/6/2009

 

QUẬN 12

138. 

 Chùa Khánh An - Cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

số 1055/3D Quốc lộ 1A khu phố 3, Phường An Phú Đông 

 Số 3269/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ban Trị sự

139. 

 Chùa Tường Quang - Trụ sở Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Gia Định, cơ sở của Tỉnh ủy Gia Định, Chi bộ xã An Phú Đông

số 518/5C đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông 

 Số 3271/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ban Trị sự

140. 

 Đình Hanh Phú - Kho lương thực của Ban Tiếp tế tỉnh Gia Định ở Căn cứ An Phú Đông

đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông 

 Số 3270/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ban Quí tế

141. 

 Miếu Cây Quéo

 Tổ 33, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây 

 Số 5514/QĐ-UBND 

30/11/2006

 Ban Quí tế

142. 

Đền thờ Nguyễn Ánh Thủ

Tổ 60, khu phố 5, phường Tân thới Nhất

Số 3948/QĐ-UBND

18/8/2011

Ông Lê Phùng Thuận

143. 

Đình Tân Hội

Khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận

số 1517/QĐ-UBND

 

QUẬN 2

144. 

Căn cứ vùng bưng 6 xã

Khu Đồng Miếu khu phố 3  Phường An Phú 

 4302/QĐ-UBND

 10/10/2008

 

145. 

 Đình An Phú

 Khu phố 3   P. An Phú 

 Số 5515/QĐ-UBND 

30/11/2006

 Ban Quí tế

QUẬN 3

146. 

 Chùa Xá Lợi

89  Bà Huyện Thanh Quan  Phường 7 

 Số 116/2005/QĐ-UBND 

12/7/2005

 Ban trị sự

QUẬN 5

147. 

Chùa Thiên Tôn

117/3/2 đường An Bình, phường 6

Số 696/QĐ-UBND 17/02/2011

 Ban trị sự

QUẬN 6

148. 

 Cơ sở bí mật của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định

91 Phạm Văn Chí   Phường 1 Quận 6

 4377/QĐ-UBND 

15/10/2008

Ban Dân tộc Thành phố

149. 

Mộ và đền thờ ông Phạm Văn Chí

703 Phạm Văn Chí  Phường 7 Quận 6

 4301/QĐ-UBND 

13/10/2008

Ban Quí tế đình Bình Hoà

QUẬN 7

150. 

Gò Ô Môi

  Khu phố 1 Phường Phú Thuận Quận 7

 Số 4839/QĐ-UBND

 27/10/2006

UBND quận 7

151. 

Chùa Long Hoa

số 1250/41 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ

Số 1761/QĐ-UBND

10/4/2014

Hòa thượng Thích Viên Giác – Trụ trì

QUẬN 8

152. 

Chùa Thiên Phước

Số 1581 đường Phạm Thế Hiển, phường 6.

Số 1763/QĐ-UBND 27/4/2009

Ban trị sự

153. 

Chùa Pháp Quang - cơ sở cách mạng của liên quận 7-8 trong giai đoạn 1963-1975

 71 đường Liên tỉnh số 5   Phường 5 Quận 8

Số 1764/QĐ-UBND 27/4/2009

Ban Trị sự

QUẬN 9

154. 

 Căn cứ vùng bưng 6 xã

 Phường Tăng Nhơn Phú B và   Phường Phú Hữu Quận 9

 4303/QĐ-UBND 

13/10/2008

 

155. 

 Chùa Bửu Thạnh

Số 50 D Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường Quận 9

 Số 5513/QĐ-UBND 

30/11/2006

 Ban trị sự

QUẬN BÌNH THẠNH

156. 

 Đình Cầu Sơn

218/1  Xô Viết Nghệ Tĩnh  Phường 26 Quận Bình Thạnh

 Số 117/2005/QĐ-UBND 

12/7/2005

 Ban Quản lý di tích

QUẬN BÌNH TÂN

157. 

 Chùa Long Thạnh

1756 Tỉnh lộ 10   Phường Tân Tạo Quận Bình Tân

 Số 185/2005/QĐ-UBND 

12/10/2005

Thượng tọa Thích Nhựt Ấn

158. 

Đình Tân Khai

Khu phố 6, đường Đình Tân Khai, phường Bình Trị Đông

Số 2230/QĐ-UBND 02/5/2012

Ban Quí tế

 

QUẬN GÒ VẤP

159. 

Đình Hanh Thông

 

Số 125 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 7

Số 1516/QĐ-UBND

28/3/2014

 

 

QUẬN PHÚ NHUẬN

160. 

 Chùa Từ Vân

số 62 đường Phan Xích Long   Phường 1 Quận Phú Nhuận

 Số 3264/QĐ-UBND 

27/7/2007

 Ni sư Thích nữ Như Nhàn

 

161. 

Chùa Quán Thế Âm

Số 90 đường Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận

Số 3086/QĐ-UBND

25/5/2015

 

QUẬN TÂN BÌNH

162. 

 Kho bom Phú Thọ

 Công viên Tân Phước, đường Nguyễn Thị Nhỏ  Phường 9 

 Số 22/2005/QĐ-UB  01/02/2005

Ban QL Công viên Tân Phước - Công ty Công ích & Dịch vụ đô thị Tân Bình

QUẬN TÂN PHÚ

163. 

Mộ ông Nguyễn Quý Anh và bà Lý Thu Liên

Khu phố 1 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thọ Hòa

Số 697/QĐ-UBND 17/02/2011

Bà Nguyễn Thị Bích Lan (trú tại số 59/7A Phạm Viết Chánh , P Nguyễn Cư Trinh , Q 1 – ĐT: 0909372266)

164. 

Đình Phú Thạnh

111 Trần Quang Cơ, khu phố 5, phường Phú Thạnh

Số 3947/QĐ-UBND

18/8/2011

Ban Quản trị

165. 

Đình Tân Hòa Tây

17/14 đường Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa

Số 2719/QĐ-UBND

28/5/2013

Ban Quí tế

166. 

Đình Hòa Thạnh

396 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh

Số 2720/QĐ-UBND

28/5/2013

Ban Quí tế

QUẬN THỦ ĐỨC

167. 

Chùa Châu Hưng

37 đường Cây Keo, Khu phố 1, phường Tam Phú.

Số  3946/QĐ-UBND

18/8/2011

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

 

Phòng Di sản Văn hóa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650230