Thông báo

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

28/04/2023 05:06

Nhằm tổng kết hoạt động sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật (2020-2023), ghi nhận những thành tựu sáng tác của các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Mỹ thuật Việt Nam. Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam.

Tổng kết đánh giá những thành tựu sáng tác, thực trạng lực lượng, xu hướng sáng tác, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ sáng tác mỹ thuật hiện nay. Qua Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà nước và xã hội có cái nhìn toàn diện về nền mỹ thuật Việt Nam. Từ đó có chủ trương, chính sách phù hợp để thúc đẩy nền mỹ thuật Việt Nam phát triển trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Giúp công chúng yêu nghệ thuật có dịp hưởng thụ các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, xuất sắc.

Ngày 25/4/2023, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm ban hành Thông báo số 213/TB-CMTNATL về tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể sau:

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đối tượng tham gia: Các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam ở trong nước và các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc là Việt kiều ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Nội dung sáng tác:

phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các vấn đề của đời sống đương đại. Khuyến khích các tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tạo mới về nội dung và hình thức thể hiện.

3. Thời gian sáng tác và tuyển chọn tác phẩm:

Tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023.

** Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn tác phẩm qua 2 vòng:

- Vòng 1 gửi ảnh chụp tác phẩm tham gia tuyển chọn, mỗi tác giả tham gia tối đa 03 tác phẩm.

- Vòng 2 sau khi có kết quả chọn tại Vòng 1, Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả đến tất cả các tác giả đã chọn qua Vòng 1 gửi tác phẩm đến để chấm giải thưởng.

4. Quy định về tác phẩm: Triển lãm trưng bày các loại hình nghệ thuật gồm: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Nghệ thuật sắp đặt, Nghệ thuật trình diễn, Video Art... và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

5. Thời gian và địa điểm nhận ảnh chụp tác phẩm:

- Tác giả gửi đĩa CD chất lượng tốt trong đó ghi hình tác phẩm, thông tin về tác giả và nội dung ý tưởng tác phẩm.

- Địa điểm nhận tác phẩm: Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Số 38 phố Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

- Email: trienlammythuatvietnam2023@gmail.com

- Thời gian nhận tác phẩm: đến hết ngày 15/9/2023.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6536632