Thông tin khác

Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Đồng Phú

12/06/2024 10:01

- Nhằm xây dựng thương hiệu huyện Đồng Phú, thể hiện truyền thống cách mạng, đoàn kết các dân tộc, khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới và những nét đặc trưng riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội để làm Biểu trưng (Logo) Đồng Phú, đưa hình ảnh huyện Đồng Phú đến đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện.

- Lựa chọn một Biểu trưng (Logo) Đồng Phú tiêu biểu, có tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ, tính đặc trưng riêng của huyện Đồng Phú, sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của huyện đối với bạn bè trong và ngoài huyện; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối nội, đối ngoại của huyện.

- Ngày 04 tháng 5 năm 2024, UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Đồng Phú với nội dung cụ thể như sau:

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả các tổ chức, nhóm tác giả, cá nhân trong và ngoài huyện có am hiểu về bản sắc văn hóa của huyện Đồng Phú, có khả năng thiết kế Biểu trưng (Logo) Đồng Phú. Riêng thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo (Hội đồng thẩm định), Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi.

2. Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Đồng Phú không quá 03 tác phẩm.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Phát động cuộc thi: Dự kiến trong tháng 5/2024.

- Tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/6/2024 đến 16h00 ngày 12/8/2024 (đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

- Xét chọn, chấm các tác phẩm dự thi: Từ ngày 13/8 - 31/8/2024, chia làm 02 vòng chấm thi, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

- Công bố kết quả và trao giải: Dự kiến ngày 09/10/2024 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Phú. Địa chỉ: Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Số điện thoại: 0878.129.129

- Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Phú. - Hình thức nhận bài thi: Hồ sơ dự thi gửi qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ nêu trên.

5. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải Nhất, 01 giải trị giá 100.000.000 đồng, kèm theo Giấy chứng nhận.

- Giải Khuyến khích, 03 giải, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, kèm theo Giấy chứng nhận.

(Đính kèm Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Đồng Phú)./.

 

Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693693