Thông báo

Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu”

09/05/2024 02:28

Nhằm lựa chọn được mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu để thể hiện được hình tượng tiêu biểu với tinh thần bất khuất, can trường cùng ý chí chiến đấu quật cường của Anh em Nhà Tây Sơn và nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo). Qua đó góp phần to lớn vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Tạo ra điểm nhấn văn hóa, thẩm mỹ thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước; phù hợp với cảnh quan kiến trúc tại di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo;

Ngày 10/4/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 834/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu” thuộc dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo), với các nội dung như sau:

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đối tượng, nội dung và hình thức dự thi:

Theo Quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 26/4/2024 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu” về việc ban hành Quy chế, Thể lệ cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu” thuộc dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo).

2. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Thời gian phát động cuộc thi: Ngày 26/4/2024;

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 02/5/2024 đến hết ngày 07/6/2024;

- Thời gian chấm Vòng sơ khảo: Từ ngày 08/6/2024 đến hết ngày 11/6/2024;

- Thời gian Trưng bày mẫu phác thảo: 18/6/2024 đến hết ngày 22/6/2024;

- Chấm Vòng Chung khảo: Từ ngày 23/6/2024 đến hết ngày 25/6/2024;

- Tổng kết, trao giải cuộc thi: Tháng 7 năm 2024.

- Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện thực tế, các mốc thời gian của cuộc thi có thể được thay đổi. Việc thay đổi thời gian sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi thông báo cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Địa điểm tiếp nhận các tác phẩm dự thi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai;

- Địa chỉ: Tầng 2 – Khu Liên cơ quan tỉnh – 17 Trần Hưng Đạo – phường Tây Sơn – thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai;

- Cán bộ phụ trách: ông Lâm Ngọc Đường, Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - điện thoại: 0985860672 - Thư điện tử: svhttdl@gialai.gov.vn.

- Hình thức gửi bài thi: Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến địa chỉ nêu trên.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6694936