Thông tin khác

Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023)

07/06/2023 11:11

Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; biểu dương những thành tựu to lớn của quân và dân tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, đổi mới, phát triển tỉnh Quảng Ninh và khẳng định vị trí, vai trò của tỉnh Quảng Ninh đối với vùng và cả nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người, những thành quả của nhân dân Quảng Ninh trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và Tỉnh trong 60 năm qua, đặc biệt là khắc họa và giới thiệu những dấu ấn về sự nỗ lực và phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp... của tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Qua đó, tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh phát huy ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh phát triển kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường hội nhập, phát triển.

Ngày 18/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 296-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023), nội dung cụ thể:

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đối tượng:

Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đã, đang sinh sống, làm việc, học tập tại Quảng Ninh. Tác giả tham gia dự thi có thể là một cá nhân hoặc là nhóm tác giả nhưng không quá 05 người.

2. Quy định về tác giả, số lượng:

+ Đối với lĩnh vực Báo chí, tác phẩm thuộc các loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

+ Đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật là tác phẩm thuộc 5 loại hình: Văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu. Tác phẩm dự thi có giá trị về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có giá trị trong giáo dục, xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh.

+ Tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm tham dự cuộc thi đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật (Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ...) và thể lệ, quy chế cuộc thi.

3. Hồ sơ dự thi:

- Về tác giả: Sơ yếu lý lịch của tác giả: Họ và tên tác giả/đồng tác giả/nhóm tác giả, năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại, email.

- Về tác phẩm:

+ Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật: Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi 01 bộ (ghi rõ đã được xuất bản, công bố, biểu diễn,...) kèm 01 bản giới thiệu khái quát bằng tiếng Việt.

Văn học: Gửi các tác phẩm đã được xuất bản thành sách.

Âm nhạc: Gửi các tác phẩm đã được công bố kèm theo đĩa (CD, DVD) hoặc USB kèm theo bản ký âm gốc.

Nhiếp ảnh: Gửi các thể loại ảnh, kích cỡ 30 x 40 cm, sách ảnh đã xuất bản.

Mỹ thuật: Gửi tranh hoặc tượng, phù điêu (qua ảnh chụp tác phẩm, kích cỡ 30 x 40 cm), bản trình diễn thực cảnh, trình diễn visual art kèm theo đĩa (CD, DVD) hoặc USB.

Sân khấu: Gửi kịch bản hoặc văn học đã xuất bản, đĩa (CD, DVD) hoặc USB đã được dàn dựng, công diễn.

+ Đối với tác phẩm báo chí: Mỗi tác phẩm dự thi phải sao, chụp làm 01 bộ kèm 01 bản khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt.

4. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm:

- Thời gian phát động cuộc thi trong tháng 5/2023; tổng hợp và chấm giải trong tháng 9/2023 và tổ chức trao giải trong tháng 10/2023. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 5/9/2023.

- Tác phẩm của tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi gửi về các địa chỉ:

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật gửi về Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, số 90 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.825.781.

+ Tác phẩm báo chí gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, tầng 6, Trụ sở liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 080.33230.

Đính kèm Thể lệ cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) - Tải tại đây.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6690171