Thông báo

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đầm Dơi

04/05/2024 03:06

Nhằm chọn ra 01 logo tiêu biểu, mang nét đặc trưng riêng về lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội để làm biểu trưng cho huyện Đầm Dơi; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử , văn hóa của huyện, khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước, thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới của huyện và chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện (17/12/1984-17/12/2024);

Ngày 02/02/2024, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi ban hành kế hoạch 22/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đầm Dơi, nội dung cụ thể sau:

GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Đối tượng tham gia: Các cá nhân, tập thể họa sĩ (hoặc nhóm họa sĩ), kiến trúc sư, nhà điêu khắc chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và công dân trên địa bàn huyện, trong tỉnh, trong cả nước và kiều bào Việt Nam. Không hạn chế độ tuổi (trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực hành vi dân sự trước pháp luật).

Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Tổ thư ký phục vụ cuộc thi không được dự thi.

2. Nội dung sáng tác:

- Khái quát những nét đặc trưng nhất về thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử và thế mạnh của huyện Đầm Dơi.

- Biểu trưng hướng vào chủ đề “Quyết tâm xây dựng huyện Đầm Dơi ngày càng giàu đẹp, văn minh” thể hiện các đặc trưng về địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, du lịch,…. của huyện Đầm Dơi.

3. Thời gian tiến hành:

- Thông báo phát động cuộc thi: Từ ngày ban hành Thể lệ đến ngày 05/5/2024.

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 05/8/2024 đến hết ngày 05/9/2024.

- Thời gian chấm, xét giải: Vòng Sơ khảo: Từ ngày 06/9/2024 đến ngày 10/9/2024 (lựa chọn 04-05 mẫu vào vòng chung khảo).

- Trưng bày, lấy ý kiến xét chọn từ 25/9/2024 đến ngày 10/10/2024: Vòng chung khảo: Từ ngày 25/10/2024 đến ngày 30/10/2024 (chọn ra 01 mẫu đạt giải).

- Công bố trao giải: Dự kiến ngày 30/11/2024.

4. Cơ cấu Giải thưởng:

- 01 tác phẩm được chọn làm biểu trưng (logo) của huyện: 40.000.000 đồng.

- 03 tác phẩm đạt giải khuyến khích: 8.000.000 đồng.

(Đính kèm Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đầm Dơi)./.

 

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695207