Mỹ thuật – Nhiếp ảnh - Quảng cáo

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

19/01/2017 11:01

          Năm 2016 với nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn Thành phố: Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016); Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hoạt động Kỷ niệm 40 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2016), Sở Văn hóa và Thể thao đã vận động các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo trên địa bàn thay đổi các nội dung quảng cáo bằng các pano, bảng hiệu tuyên truyền cổ động chính trị với số lượng hàng ngàn m2. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp nhận: 2.433 hồ sơ xin thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo (1.574 hồ sơ chấp thuận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo,  533 hồ sơ  không chấp thuận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo), 506 hồ sơ thông báo nội dung quảng cáo trên băng rôn, 18 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên đoàn người. Ngoài ra, Sở đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận đối với 03 doanh nghiệp được lắp đặt 03 màn hình điện tử thực hiện cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn Quận 1: 01 màn hình; quận Phú Nhuận: 02 màn hình.

         Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo: đã được Thanh Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh thực hiện kiểm tra 348 vị trí quảng cáo, ban hành 256 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 229 vị trí vi phạm Luật Quảng cáo. Tổng số tiền phạt: 1.307.000.000 đồng.

         Các quận, huyện đã kiểm tra 7.926 cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính 6.099 cơ sở; trong đó có 7.268 cơ sở treo, gắn biển hiệu sai quy định. Với hình thức nhắc nhở và đề nghị cam kết tháo gỡ biển hiệu sai quy định có 4.712 cơ sở; kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 260 bảng quảng cáo. Tổng số tiền xử phạt về công tác quản lý quảng cáo và biển hiệu đạt 2.407.150.000 đồng.

Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6536773