Mỹ thuật – Nhiếp ảnh - Quảng cáo

Bộ VH,TT&DL: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Quảng cáo

27/11/2008 03:50

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Xây dựng; Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Đề cương Dự thảo Luật Quảng cáo được xây dựng trên cơ sở lý luận và thực thiễn. Trong đó, dự thảo này được xây dựng dựa trên kết quả của Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và tình hình thực tiễn của hoạt động quảng cáo cũng như công tác quản lý quảng cáo trong những năm qua; kế thừa một số quy định của Pháp lệnh Quảng cáo còn phù hợp; phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành; nghiên cứu, chọn lọc và tiếp thu một số nội dung trong các văn bản pháp luật về quảng cáo của nước ngoài như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Anh, Pháp.

Dự thảo Luật Quảng cáo gồm 5 chương và 46 điều. Chương 1 gồm những quy định chung, khái niệm, chính sách của nhà nước về sự phát triển hoạt động quảng cáo… Chương 2 gồm các điều về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Chương 3 là các hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chương 4, hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài. Chương 5, nêu lên những điều khoản thi hành.

Tại Hội nghị, phần lớn đại biểu nhất trí việc cần phải có những biện pháp quản lý hữu hiệu cho hoạt động quảng cáo đang ngày càng phát triển đa dạng như hiện nay. Việc soạn thảo Luật Quảng cáo là cần thiết, phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiêu, trong dự thảo Luật Quảng cáo còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chưa đầy đủ. Việc sử dụng từ ngữ, thuật ngữ ở nhiều chỗ trong dự thảo cần phải làm rõ, chỉnh sửa.

Bên cạnh việc chỉnh sửa, thay đổi từ ngữ, thuật ngữ, các đại biểu cũng góp ý nhiều về nội dung dự thảo Luật. Ngoài ra, các đại biểu còn đề nghị chia nhóm loại hình quảng cáo - như "quảng cáo truyền hình", "nhóm quảng cáo ngoài trời", "nhóm in ấn", "nhóm quảng cáo trong nhà"…; đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm của từng thành phần tham gia hoạt động quảng cáo (thiết kế, tư vấn, thực hiện dịch vụ…) khi có sự vi phạm.

Theo đó, Dự thảo luật Quảng cáo do Bộ VHTT&DL chủ trì sẽ tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung để đi tới hoàn thiện.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6690192