Mỹ thuật – Nhiếp ảnh - Quảng cáo

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VII

17/12/2009 03:22

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2009 – 2014. Ban Chấp hành Trung ương khóa VII đã họp phiên thứ nhất vào hồi 10h ngày 16/12/2009 để bầu Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Kết quả, Họa sĩ Trần Khánh Chương được bầu là Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; 2 Phó Chủ tịch là Nhà điêu khắc Phan Gia Hương và Họa sĩ  Vi Kiến Thành.

Đại hội đã nghe 27 báo cáo tham luận của các đại biểu nhận định và đánh giá tình hình sáng tác, công bố tác phẩm, công tác lý luận mỹ thuật trong 5 năm qua và việc xây dựng đội ngũ hội viên thuộc nhiều thế hệ trong cả nước; làm rõ tính chất chính trị, xã hội, nghề nghiệp của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí với phương hướng phát triển của Hội Mỹ thuật trong thời gian tới là quán triệt sâu sắc Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và đưa Nghị quyết vào trong đời sống mỹ thuật cùng với việc củng cố và xây dựng Hội trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo. Hội đã xác định việc quán triệt và triển khai nhiệm vụ trung tâm là tiếp tục phấn đấu cho ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Hội sẽ tiếp tục xã hội hóa các hoạt động, đưa mỹ thuật đến công chúng rộng rãi, thực hiện tốt chủ trương đối ngoại nhân dân, mở rộng hoạt động mỹ thuật với các nghệ sĩ quốc tế.

 
ĐCSVN
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6535735