HĐ Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh

25/07/2022 09:53

Ngày 21/7 và 22/7/2022, Đảng ủy Sở Văn Hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần dự họp gồm các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Văn Hóa và Thể thao. 

Bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương và kết nối với các điểm cầu tại các tổ chức Đảng, điểm cầu Đảng ủy Sở Văn Hóa và Thể thao được kết nối tại 2 điểm:

- Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1) gồm 21 chi bộ với 300 đảng Viên.

- Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố (số 02 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11) gồm 17 chi bộ với 236 đảng viên.

Trong thời gian 03 buổi, Hội nghị đã được giới thiệu các chuyên đề về: “ Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao”; “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “ Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “ Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Sở cũng chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động cá nhân nhằm làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết, qua đó vận dụng vào quá trình công tác, học tập, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6707923