Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 74602

Thông tin khen thưởng - xử phạt

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Văn Thịnh, sinh năm 1995, là chủ hộ kinh doanh Massage Big Bang, địa chỉ kinh doanh số 215 - 217 đường Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Văn Thịnh, sinh năm 1995, là chủ hộ kinh doanh Massage Big Bang, địa chỉ kinh doanh số 215 - 217 đường Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Thông báo số 2 về kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Thông báo số 2 về kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10 của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

Xem chi tiết

Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020

Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020

Xem chi tiết

Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2020

Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2020

Xem chi tiết

Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các đơn vị được bình chọn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quận - Huyện năm 2020 của ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các đơn vị được bình chọn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quận - Huyện năm 2020 của ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Triển khai việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết