Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2664040

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Massage Thảo Nguyên Xanh Star King, do ông Lê Phước Cường, sinh năm 1982, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính: số 105 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh