Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2666650

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nhà hàng Ăn uống 200, do bà Trần Thị Hồng Liên, sinh năm 1980, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 200 đường Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh