Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2666616

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Liên doanh Khách sạn Sài Gòn Inn, do ông Lo Pui Ying, sinh năm 1949, là Tổng Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 76 đường Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh