Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2662648

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Massage Bangkok, do bà Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 1989, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 118-120 đường Yên Thế, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh