Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2666358

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thiên Chương, sinh năm 1973, là đại diện Hộ kinh doanh Thiên Hồng; địa điểm kinh doanh số 199 đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh